Početni sastanak Erasmus+ CBHE projekta Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

U Budvi je 24-25. marta 2017. godine održan početni sastanak Erasmus+ projekta "Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG – revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa" (CABUFAL).

Sastanak su otvorili prorektorka Univerzitata Crne Gore prof. dr Maja Baćović, direktorka Direktorijata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović, dekan Pravnog fakulteta Velimir Rakočević i kordinatorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanja Drljević.

Na događajui su učestvovali predstavnici renomiranih partnera na projektu – pravni fakulteti država članica EU – Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Splitu, Evropa Institut Univerziteta u Saarland-u i Regent Univerzitet iz Londona,  kao i Pravni fakultet u Skoplju, ali i partneri iz Crne Gore: Sudski savjet i Centar za obuku sudija i tužilaca. Na sastanku su definisane buduće aktivnosti, projektni ciljevi i očekivani rezultati iz iskustava evropskih partnera.

Projekat “Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG – revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa” (CABUFAL) finansira Evropska Unija u okviru programa Erasmus+ ključna akcija 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja i izabran je u konkursu za 2016. godinu.