Partnerstva saradnje

ERASMUS+: PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Partnerstva saradnje nude mogućnosti za razvoj, transfer i/ili implementaciju inovativnih proizvoda i/ili angažovanje u intenzivnim aktivnostima diseminacije i korišćenja postojećih proizvoda ili inovativnih ideja u različitim oblastima u vezi sa sportom i fizičkom aktivnosti. Ona uključuju različite organizacije i aktere u sportu i izvan sporta, uključujući posebno javna tijela na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i Evropskom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Projekti partnerstava saradnje imaju za cilj:

  • Ohrabrivanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti, a posebno kroz podršku realizaciji  EU smjernica za fizičku aktivnost, Evropske nedjelje sporta;
  • Promovisanje obrazovanja kroz sport, sa posebnim akcentom na razvoj vještina, kao i podršku implementaciji EU smjernica za dualnu karijeru sportista; volonterske aktivnosti u sportu;
  • Borbu protiv dopinga, prije svega u rekreativnom okruženju;  namještanja mečeva; nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu;
  • Poboljšanje dobrog upravljanja u sportu;
  • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu.

Partnerstva saradnje uključuju najmanje 5 organizacija iz 5 različitih programskih zemalja. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 10 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport