Otvoren poziv za projekte u okviru Programa za cjeloživotno učenje

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora. Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okvir

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora.

Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okviru kojih se konkuriše

  • rok za Komenijus, Erazmus, Grundtvig i Leonardo (Komenijus: multilateralni projekti i multilateralne mreže; Erasmus: multilateralni projektiakademske mreže; Leonardo da Vinči: multilateralni projekti – razvoj inovacijatematske mreže;Grundvigmultilateralni projekti, tematske mreže)je 28. februar 2011. godine.
  • rok za transverzalni potprogram je 31. mart 2011. godine.

Crna Gora ima status “prioritetne treće zemlje” u tekućim konkursima Programa cjeloživotnog učenja što znači da može da učestvuje samo u nekim od elemenata programa. Po sticanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i nakon ispunjenja određenih formalnih preduslova, institucije iz Crne Gore moći će postepeno da konkurišu za sve vrste projekata, ravnopravno sa zemljama članicama EU.