Otvoren konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa

Obavještavamo Vas da je otvoren konkurs za 2013. godinu za projekte u okviru ključne aktivnosti 1 Žan Mone programa. Ova aktivnost Žan Mone programa obuhvata dva instrumenta koja su ranije bila poznata kao Žan Mone akcija i Podrška za studijske i sitraživačke centre. Akcije koje se podržavaju u okviru ove ključne aktivnosti imaju za cilj stimulisanje izvrsnosti u nastavi, istraživanju, kao i debate u oblasti studija evropskih integracija na ustanovama visokog obrazovanja u Evropskoj uniji i drugim zemljama.

Žan Mone program je danas prisutan u više od 70 zemalja širom svijeta i više od 800 univerziteta organizuje Žan Mone kurseve kao dio svojih kurikuluma. Žan Mone program obuhvata mrežu od oko 1700 profesora, i uključuje 265 000 studenata svake godine.

Vrste aktivnosti

Nastavne aktivnosti

  • Žan Mone katedra
  • “Ad personam “ŽanMone katedra ra
  • Žan Mone centri izuzetnosti
  • Evropski moduli

 Akademske i istraživačke aktivnosti

  • Podrška udruženjima profesora i istraživača specijalizovanih za oblast evropskih integracija
  • Podrška za aktivnosti informisanja i istraživanja u vezi sa Evropskim integracijama
  • Podrška za aktivnosti informisanja i istraživanja za „Učenje Evrope u školi“
  • Žan Mone multilateralne istraživačke grupe

 Očekuje se da konkursi za preostale dvije ključne aktivnosti Žan Mone programa (Podrška određenim ustanovama koje se bave pitanjima u vezi sa evropskim integracijama i  Evropska udruženja aktivna na evropskom nivou u oblasti obrazovanja i obuke) budu objavljeni na jesen tekuće godine.

Rok za podnošenje aplikacija je 15. februar 2013. godine.

Aplikacione forme i aneksi će biti dostupni na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php) do kraja septembra 2012. godine.

Sva ključna dokumenta u vezi sa konkursom su dostupna na svim EU jezicima na slijedećem linku: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm