U Beranama je održana prezentacija dosadašnjih rezultata TEMPUS projekta pod nazivom "Studije u biomedicinskom inženjeringu i medicinskoj informatici" (BioEMIS), i otvaranje modernog BioEMIS centra koji će služiti kao nastavno-razvojna baza za ovu oblast.

U Crnoj Gori je predvidjeno uvodjenje primijenjenog specijalističkog i magistarskihog studijskog programama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, i to u Beranama gdje već postoje dvije visoke škole koje školuju studente koji mogu nastaviti svoje usavršavanje na ovom programu, Visoka medicinska škola Medicinskog Fakulteta i Studije primijenjenog računastva Elektrotehničkog fakulteta. Program će zajednički realizovati Elektrotehnički i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore.  Program će biti otvoren i za studente sa drugih fakulteta, koji mogu nastaviti svoje školovanje na BioEMIS programu u skladu sa uslovima za upis.

Otvaranju centra su prisustvovali predstavnici Elektrotehničkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Opštine Berane, kao o Delegacije EU u Crnoj Gori.