Osvrt članova HERE tima na neke od najznačajnijh tema za crnogorski sistem visokog obrazovanja

 

Zadovoljstvo nam je da objavimo neke od tekstova određenih članova crnogorskog Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (Higher education reform experts team – HERE team), koji predstavljaju osvrt na neke od trenutno najznačajnijih tema za sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

 

Tekstovi su dostupni na sledećim linkovima:

Značaj predavača u reformi visokog obrazovanja – prof. Saša Popović, Univerzitet Crne Gore

Uticaj pandemije COVID-19 na sistem obrazovanja na umjetničkim fakultetima – Sara Arianna Serhatlić, Univerzitet Crne Gore

Digitalno obrazovanje na Univerzitetu Crne Gore tokom pandemije COVID-19 – prof. Danilo Nikolić, Univerzitet Crne Gore