Odžana panel konferencija UMHCG – Mogućnosti učešća mladih sa hendikepom u programu Erasmus+

Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da je danas održana onlajn panel konferencija povodom događaja #Erasmusdays (Dani ERASMUS+ programa) pod nazivom “Mogućnosti učešća studenata sa invaliditetom u programu Erasmus+”. Ova konferencija je organizovana od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u okviru projekta EU4ME, koji realizuje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Na panelu su učestvovali predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Nacionalne Erasmus+ kancelarije, kao i Evropske mreže za samostalni život (European Network on Independent Living – ENIL).

Pomenuti događaj je organizovan s ciljem pokretanja dijaloga o kvalitetnom učešću mladih s invaliditetom u evropskim programima mobilnosti i isticanja važnosti ravnopravnog učešća osoba s invaliditetom u prostoru visokog obrazovanja.