Održavanje virtuelnog “sajma” CB HE projekata

Kao što je to i ranije najavljeno, Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u Briselu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama u partnerskim zemljama programa Erasmus+, organizuje virtuelni “sajam” projekata u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CB HE) 26.-og i 27.-og oktobra 2021. godine.

Cilj ovog događaja je predstavljanje najboljih rezultata i primjera dobre prakse ovih projekata na međunarodnom nivou, odnosno predstavljanje rezultata CB HE projekata pred akademskom zajednicom, donosiocima politike, studentima, univerzitetskim osobljem i drugim relevantnim stranama iz programskih i partnerskih zemalja programa Erasmus+. Ovaj sajam nudi mogućnost da saznate više o poboljšanju nastavnih metodologija, proširenju “obrazovne ponude” kao i osnaživanju upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja.

Virtuelni sajam CB HE projekata uključuje izlaganje i diskusiju, radionice, kao i određeni broj obuka od strane učesnika u projektu, a biće omogućene i aktivnosti povezivanja u smislu dijeljenja projektnih ideja, kao i u cilju pronalaska partnera za sledeći poziv za podnošenje prijedloga u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u okviru novog ciklusa programa Erasmus+.

Sajam CB HE projekata možete pratiti putem Airmeet platforme  register  a sa ovog linka možete preuzeti i kratak priručnik koji sadrži agendu, kao i detaljne informacije o projektima, učesnicima i pojedinačnim sesijama. S obzirom da je broj mjesta za prijavu preko Airmeet platforme ograničen, ukoliko ne uspijete da se registrujete, virtuelni sajam možete pratiti i putem društvenih mreža Facebook kao i putem You tube kanala https://www.youtube.com/channel/UCcvJXAVDeI84q2_5whFEX9A