Održana svečana dodjela sertifikata studentima prve generacije modula Žan Mone – EMIMI

Na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 23. juna 2022. organizovana je svečana dodjela diploma studentima prve generacije Modula Žan Mone Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – EMIMI, koji kofinansira Evropska komisija odnosno Evropska izvršna agencija za kulturu i obrazovanje (EACEA).

Studenti Filološkog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka bili u prilici da tokom akademske 2021–2022. pohađaju ovaj multidisciplinarni nastavni program koji su realizovali profesori sa četiri univerzitetske jedinice, Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog i Filološkog fakulteta, dok je  istraživačka obuka realizovana u saradnji sa Univerzitetom u Nici.

Zahvaljujući kontinuiranim višegodišnjim aktivnostima Nacionalne Erasmus kancelarije, profesori UCG upoznali su se sa ciljevima i programom Žan Mone akcija i prepoznali atraktivnost ovih projekata i njihove benefite za studentsku populaciju.

Entuzijazam i posvećenost profesorskog tima realizaciji ideje multidisciplinarnog modula imala je za rezultat njegovu uspješnu implementaciju čemu su podjednako doprinijele motivisanost studenata, zainteresovanost za teme koje se odnose na Evropsku uniju kao i aktivna uloga u procesu nastave i obuke. Prethodno ukazuje na činjenicu da su Modul EMIMI pohađali najizvrsniji predstavnici studentske populacije UCG koji su uložili trud kako bi odslušali dodatnih 66 sati nastave iz osam različitih predmeta i prošli obuku korišćenja softvera Hiperbase za statističku obradu tekstualnih podataka.

Tokom prve godine realizacije projekta Žan Mone, uspješno su ispunjeni neki od glavnih ciljeva modula: uvođenje tema iz oblasti evropskih studija tamo gdje one po važećim kurikulumima nijesu zastupljene, inoviranje nastavnih sadržaja, uspostavljanje međudisciplinarne saradnje i sinergije u okviru raznorodnih nastavnih i istraživačkih timova, povezivanje nastave i istraživanja sa aktuelnim društvenim pojavama.

U narednom periodu, Žan Mone EMIMI tim sa UCG planira da proširi poziv za studente svih univerzitetskih jedinica na kojima se ne izučavaju društvene i humanističke nauke. Modul bi trebalo da djeluje inkluzivno kroz uključivanje u nastavu manje zastupljenih ili ranjivih društvenih grupa. Pored diversifikacije i osnaživanja nastavnih sadržaja o evropskim integracijama i migracijama, EMIMI projekat podržaće istraživačke aktivnosti studenata i profesora kao i objavljivanje naučnih radova u vezi sa pomenutim temama.

Događaj su otvorili dekan Filološkog fakulteta prof. dr Igor Lakić i koordinatorka projekta doc. dr Sonja Špadijer. Prisutnima se obratila direktorica Nacionalne Erasmus kancelarije gospođa Vanja Drljević, čestitala je studentima i profesorima na uspješnoj implementaciji modula i istakla značaj i impakt koji moduli Žan Mone imaju.

Ispred studenata prve generacije Modula EMIMI, Ksenija Vukadinović i Radivoje Vuković govorili su o svojim utiscima i značaju ovog iskustva, dok su profesorice Milijana Novović-Burić i Olivera Vušović kao i profesori Dragan Bogojević i Adnan Prekić evocirali pojedine faze realizacije projekta, podijelili impresije i ideje o nastavku projekta.