Održana Radionica „ Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja”

U Miločeru je 5-6. jula održana radionica o priznavanju prethodnog učenja i fleksibilnih puteva učenja. Radionica je organizovana u okviru Tempus projekta „Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore". Kao ekspertska pomoć angažovan je ekspert Pat Davies u okviru UNICA instrumenta tehničke pomoći Tempus partnerskim zemljama.

Radionicu je otvorio rektor Univerziteta Crne Gore, Prof. dr Predrag Miranović. Prvog dana radionice predstavnci Ministarstva prosvjete i sporta prezentovali su Zakon o visokom obrazovanju, kao i Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija i Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. Predstavnici Univerziteta Crne Gore predstavili su strategiju razvoja cjeloživotnog učenja na univerzitetu, kao i postupak organizovanja i ponude modula cjeloživotnog učenja.  U drugom dijelu radionice UNICA ekspert Pat Davies predstavila je komparativnu analizu postojećih praksi priznavanja prethodnog učenja u zemljama EU. Nakon toga učesnici su podijeljeni u grupe koje je trebalo da daju model priznavanja prethodnog učenja u Crnoj Gori. Drugog dana radionice nastavilo se sa grupnim radom, nakon čega su usvojeni generalni zaključci svih radnih grupa.