Održana panel diskusija “Osnaživanje inkluzije i raznolikosti u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori kroz program Erasmus+”

          Obavještavamo Vas da je danas, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Goreodržana panel diskusija pod nazivom “Osnaživanje inkluzije i raznolikosti u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori kroz program Erasmus+”, u okviru pokrenute kampanje o prioritetima novog ciklusa programa Erasmus+, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

            Inkluzija i diverzitet, zajedno sa zelenom ekonomijom, digitalnom transformacijom i participacijom u demokratskom životu, predstavljaju ključne prioritete novog ciklusa Erasmus+ programa (2021.-2027.) i postali su horizontalni prioritet za selekciju projekata finansiranih od strane Erasmus+ programa. Program nastoji promovisati jednake mogućnosti i pristup, inkluziju, raznolikost i pravičnost u svim svojim aktivnostima.

             Cilj ovog događaja bio je pokretanje šireg dijaloga o važnosti i relevantnosti inkluzije i diverziteta u obrazovanju u budućim Erasmus+ projektima u lokalnom kontekstu Crne Gore; umrežavanje između akademskih zajednica univerziteta i relevantnih aktera u sferi kako bi zajednički razvijali buduće zajedničke projektne ideje kako bi sistem obrazovanja postao inkluzivniji; identifikacija ključnih ciljnih grupa; kao i otvaranje diskusije o izazovima inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori koji bi mogli potencijalno biti adresirani u budućim Erasmus+ projektima.

                U uvodnom dijelu događaja prisutnima su se obratili prof. dr Aneta Spaić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, gđa Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, g-din Zejnel Klimenta, državni sekretar Ministarstva prosvjete Crne Gore, kao i gđa Liselotte Isaksson, zamjenik šefa Sektora za saradnju iz EU delegacije u Crnoj Gori.

            O inkluziji i diverzitetu u kontekstu Erasmus+ programa govorila je Rina Muhaj ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, a o širem konceptu inkluzivnog sistema obrazovanja u Crnoj Gori govorili su gđa Tamara Milić iz Direkcije za inklizivno obrazovanje Ministarstva prosvjete, g-din Miloš Bošković ispred Savjeta Evrope u Podgorici, gđa Maja Kovačević ispred UNICEF-a Crna Gora, prof. Tatjana Novović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i lokalni koordinator Tempus projekta FOSFIM, kao i prof. Biljana Đuričin sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koordinator Erasmus+ projekta ENEMLOS.