Održana druga u nizu aktivnosti u okviru događaja “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”

Danas je u prostorijama Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” u Podgorici održana druga u nizu aktivnosti pod nazivom “Inkluzija mladih sa invaliditetom u Erasmus+ programu mobilnosti” u okviru događaja “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

Kao što i sam naziv govori, ova aktivnost je imala za cilj razmatranje teme koja se odnosi na inkluziju mladih sa invaliditetom u Erasmus+ programe mobilnosti. S obzirom da je inkluzija jedan od prioriteta u okviru novog ciklusa programa Erasmus+, cilj ovog događaja je bio i predstavljanje novina u okviru programa, s akcentom na mogućnosti učešća studenata sa invaliditetom, ohrabrivanje njihovog aktivnijeg učešća, kao i razmatranje prepreka sa kojima se mogu suočiti prilikom boravka na mobilnosti.

Događaj je otvorila Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori; Tamara Milić, načelnica za inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta; Danilo Vučinić, predstavnik Kancelarije za mlade Opštine Podgorica; i Anđela Radovanović, predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Osim predstavnika Nacionalne Erasmus+ kancelarije, na događaju su učestvovali i predstavnica ADP ZID, kao i korisnici mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta “Prelazak studenata sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini sa obrazovnih ustanova na tržište rada” (“School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2W)” ), koji je usmjeren na poboljšanje položaja studenata sa invaliditetom na tržištu rada. Događaj je bio prilika da lokalni koordinator projekta, prof. Tatijana Dlabač sa Univerziteta Crne Gore predstavi ovaj projekat i njegove rezultate, dok su korisnici mobilnosti u okviru ovog projekta sa prisutnima podijelili svoja iskustva učešća. Takođe, u okviru Erasmus+ projekta “Osnaživanje internacionalizacije na crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja kroz efikasno strateško planiranje” (“Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning”), čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, planirano je zapošljavanje jednog studenta sa invaliditetom.

 

Prezentacije sa događaja možete pronaći na linkovima ispod:

Inclusion of youth with disabilities in the new cycle of Erasmus+ programme – Rina Muhaj, National Erasmus+ Office

TRANS2WORK project – prof. Tatijana Dlabač, University of Montenegro