Održan Sajam evropskih projekata: Brojni benefiti za Crnu Goru od EU podrške

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova, organizovala je danas Sajam evropskih projekata u dvorištu Dvorca Petrovića u Podgorici.

Manifestacija, upriličena kao dio proslave Mjeseca Evrope, bila je prilika da se posjetioci upoznaju sa projektima koje implementiraju institucije, opštine, kompanije, univerziteti i NVO sektor, te za razgovore sa potencijalnim partnerima o pozivima koji se očekuju u narednom periodu.

Sajam su otvorile predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović i ambasadorka EU u Crnoj Gori dr Oana Cristina Popa.

– Učešće 45 institucija, organizacija i kompanija na ovogodišnjem Sajmu, koji na preko 60 štandova predstavljaju više od 200 projekata koje implementiraju, potvrđuju da Crna Gora ima kapaciteta da koristeći dostupnu podršku evropskih fondova radi na sebi i ispunjava postavljene ciljeve. Iako uvijek može i više i bolje, smatram da imamo razloga da budemo ponosni na ono što se na ovom polju radi. Nadam se da svi dijelite moje uvjerenje da ćemo IPA III koristiti u još većem procentu, posebno uzimajući u obzir sve benefite koji se kroz nju nude, pa spremno čekamo nove pozive koji su u najavi za drugu polovinu godine –rekla je Nina Drakić.

Potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović ističe da je Evropa centralna tema ovih dana s obzirom na to da je u susret Sajmu otvorena i Evropska kuća.

– Evropske intergracije su u središtu rada nove Vlade, koja je posvećena tome da Crna Gora što prije pristupi EU i ovi projekti doprinose ostvarenju tog cilja – kazala je potpredsjednica Vlade.

Ona je podsjetila da Crna Gora koristi EU fondove od 2007. godine, te da su uz njihovu podršku realizovani brojni projekti. Trenutno se radi na okviru za sredstva koja će se koristiti do 2027. godine.

– Vidjevši ove štandove, uvjerena sam da smo znatno unapredili kapacitete za korišćenje evropske podrške, ali još treba da radimo na njihovom jačanju. Ovaj sajam značajno pomaže vidljivosti EU projekata među našim građankama i građanima. U tom i jeste suština procesa evropske integracije, da naše građanke i građani imaju konkretne dobrobiti. To je ostvareno kroz brojne projekte kojima je jačana vladavima prava, zaštita životne sredine, obrazovanje i zdravstvo. Dalje ćemo raditi na jačanju kapaciteta svih institucija i korisnika programa EU kako bismo ih što efikasnije sprovodili – kazala je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović.

Ambasadorka dr Oana Cristina Popa smatra da brojni projekti prezentovani na Sajmu, koje finansira EU, dokazuju ne samo to da je Unija najveći donator Crnoj Gori, već i da se podrška koristi na pravi način.

Ona ističe da se predpristupni fondovi EU koriste za mnoge važne projekte, od podrške reformi javne uprave i jačanja vladavine prava do ulaganja u zaštitu okoliša i transportnu infrastrukturu.

– Naši novi IPA fondovi će se još bolje fokusirati na prioritetne oblasti koje odabere Crna Gora. Već smo dodijelili Crnoj Gori programe pomoći u vrijednosti od 40 miliona eura koji pokrivaju saobraćaj, životnu sredinu, poljoprivredu i druge u okviru programa 2021, koji će se realizovati ove i naredne godine – kazala je Popa.

Prema njenim riječima, ovi programi mogu duboko promijeniti živote običnih građana.

– Vidjela sam zajednice iz susjednih zemalja kako rastu zajedno zbog naših prekograničnih i drugih programa. Proces evropskih integracija već poboljšava živote ljudi, a priprema zemlju da postane dio Evropske unije – kazala je ambasadorka.

Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, takođe je prisustvovala ovom događaju.