Na info danu su predstavljeni rezultati konkursa za 2017. godinu kao i novi konkurs  za prijavu projekata u okviru programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building for Higher Education). Predstavljeni su takođe i novoizabrani projekti u okviru akcije izgranja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Na Erasmus + info danu su takođe predstavljene i mogućnosti učešća u programima kreditne mobilnosti (Credit mobility), zajedničkim master programima (Erasmus Mundus Joint Master Degrees), kao i programu Žan Mone.

Prezentacije sa info dana možete pronaći ispod:

Pregled rezultata konkursa Erasmus+ programa za 2017. godinu, Vanja Drljević, NEO

Alumni asocijacija zapadnog Balkana, Nina Sekulović

Erasmus+ CBHE projekat HEPMP, prof. dr Goran Nikolić, Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Erasmus+ CBHE projekat BUGI, doc. dr Vladan Božović, Univerzitet Donja Gorica

Erasmus+ CBHE projekat ELEMEND, prof. dr Snežana šćepanović, Univerzitet Mediteran

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Vanja Drljević, NEO

Međunarodna kreditna mobilnost (ICM), Ranko Lazović, NEO

Iskustva u impelmentaciji ICM projekta, prof. dr Biljana šćepanović, Univerzitet Crne Gore

Erasmus Mundus zajednički master programi, Vanja Drljević, NEO

Žan Mone program, Vanja Drljević, NEO

EURYDICE mreža u Crnoj Gori, Biljana Mišović, Ministarstvo prosvjete