Na Univerzitetu Mediteran održana institucionalna posjeta

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije, danas je održana institucionalna posjeta Univerzitetu Mediteran s ciljem predstavljanja značaja Erasmus+ projekata koji su se realizovali i koji se realizuju na pomenutom univerzitetu.

Ova posjeta je okupila koordinatore/lokalne koordinatore Erasmus+ projekata u kojima učestvuje Univerzitet Mediteran, koji su predstavili rezultate svojih projekata i značaj istih na institucionalnom nivou.