U Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan informativni dan o stipendijama koje se studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju nude u okviru programa Erasmus Mundus za studijsku 2015/16.godinu.

Ove godine, Univerzitet Crne Gore učestvuje u tri nova projekta mobilnosti. Projekti Sigma Agile, Sunbeam i Greentech omogućavaju studentima da dio svojih studija provedu na nekom od univerziteta zemalja Evropske unije, ili da  kompletne master ili doktorske studije završe na nekom od tih univerziteta.Application for scholarships are submitted online through web sites of the projects.

Prijava za stipendije podnosi se online, a potrebno je, osim kopije ocjena ili diplome, priložiti i sertifikat o poznavanju (najčešće engleskog) jezika, kao i pisma preporuke. Prilikom ocjene kandidata, najviše se vrednuju postignuti akademski rezultati, poznavanje stranog jezika i motivacija za odlazak na univerzitet u inostranstvu. Rezultati selekcije kandidata znaće se početkom maja naredne godine. Stipendije pokrivaju mjesečnu nadoknadu (1000 eura za studente master i osnovnih, 1500 za studente doktorskih studija), putne troškove i osiguranje. Prijava se vrši putem sajtova projekata. Kako je konkurs za Sigma projekat već objavljen, zainteresovani se mogu prijaviti na sajtu www.portal.uw.edu.pl/en_GB/web/sigma/. Ostala dva projekta objaviće konkurse za prijavu sredinom mjeseca. Opšte informacije o projektima mogu se naći na sajtovima

GreenTech: http://green-tech-wb.uvigo.es/

Sunbeam: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Rok za prijavu na Sigma program mobilnosti je do 10. februara, a rokovi za ostala dva projekta biće poznati po otvaranju konkursa.

Takođe, u toku je i prijava za JoineuseePenta projekat, koji ove godine nudi stipendije samo za nivoe doktorskih i postdoktorskih studija, za nastavno i administrativno osoblje. Sve informacije dostupne su na sajtu www.joineuseepenta.eu.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore će, nakon otvaranja konkursa, organizovati zajedničke i individualne konsultacije za studente i zaposlene koji pripremaju prijave.

Od 2008. godine, od kada Univerzitet Crne Gore učestvuje u projektima mobilnosti, 238 studenata i nastavnika iskoristilo je mogućnost boravka na univerzitetima zemalja EU.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG www.ir.ac.me.