HERE seminar o modularizciji kurikuluma održan je na Univerzitetu Crne Gore 27. aprila 2016. godine.

Predavač na seminaru je bio prof. Volker Ghemlich sa Univerziteta primijenjenih nauka u Osnabriku. Organizaciju seminara je podržala Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Seminar su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Cilj seminara je bio prenošenje iskustava u uspostavljanju i implementaciji modula kroz nastavu i učenje u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, ishodi učenja i vrednovanje modula kao i priznavanje istih.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.