Održan HERE seminar o internacionalizaciji visokog obrazovanja

Predavač na seminaru je bila Irina Ferencz iz Asocijacije za akademsku saradnju iz Brisela. Organizaciju seminara je podržala Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa.

Seminar su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Cilj seminara je bio prenošenje iskustava u uspostavljanju i implementaciji modela internacionalizacije u visokom obrazovanju na institucionalnom i nacionalnom nivou, internacionalizaciji kurikuluma, unaprđenju kvaliteta koz internacionalizaciju, finansijskim aspektima internacionalizacije, kao i trendovima u procesu internacionalizacije u svijetu,.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.