Održan HERE seminar na temu „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije i tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE tima), danas je, u prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici, održan HERE seminar na temu „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”, uz podršku Evropske unije u okviru programa Erasmus+.

U savremenom akademskom svijetu, rangiranje se nameće kao obaveza, i samo po sebi ima veliki uticaj kako na institucionalnom, tako i na nacionalnom nivou, a posebno je značajno i za kreiranje politike, s obzirom na činjenicu da čini dio zakonske legislative. Seminar je poslužio kao prilika za predstavljanje i razmatranje ove teme s različitih aspekata. Istaknut je značaj i uloga rangiranja, brojne prednosti i nedostaci istog, a razmatrane su i različite metodologije i pristupi rangiranju.

Gostujući predavač na seminaru je bila prof. dr. Melita Kovačević, sa Sveučilišta u Zagrebu. Prezentacije sa seminara su dostupne na linku.