U petak 11. decembra 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore organizovan je Info dan o programima mobilnosti i međunarodnim projektima, kojem su prisustvovali predstavnici Nacionalne Erasmus + kancelarije i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere Univerziteta Crne Gore.

Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije upoznali su prisutne studente i profesore sa Erasmus + programom i  predstavili su tzv. Capacity building i Žan Mone projekte, način i rokove  prijavljivanja.  Takođe, bilo je riječi i o Joint Masters Degree programima, koji su namijenjeni studentima zainteresovanim da svoje školovanje nastave na nekom od stranih univerziteta (full degree scholarhips).

Centar za medjunarodnu saradnju i razvoj karijere predstavio je programe mobilnosti i informisao studente o mogućnostima razmjene, upoznao ih sa načinom prijave i dokumentima koja su im potrebna.