“Erasmus+ Contact Seminar” sa zemljama Zapadnog Balkana održan je u Tirani 24-og i 25-og oktobra 2019. godine. Seminar je organizovala Evropska komisija u saradnji sa Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama iz zemalja regiona.

Seminar je okupio oko 200 predstavnika ustanova visokog obrazovanja iz 34 Erasmus+ programske zemlje, kao i iz partnerskih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo). Cilj seminara je bio da kroz aktivnosti “umrežavanja” poveća broja projektnih aplikacija sa regionom u okviru sljedećeg poziva za Erasmus+ program za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i projekte međunarodne kreditne mobilnosti, i na taj način osnaži saradnju između partnerskih i programskih zemalja ovog programa.