Održan cluster sastanak na temu uticaja nastavne/administrativne mobilnosti na kvalitet obrazovanja

Obavještavamo Vas da je Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori, u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, danas organizovala cluster sastanak pod nazivom „Uticaj mobilnosti nastavnog/administrativnog osoblja na kvalitet obrazovanja i jačanje kapaciteta ustanova” u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Ovaj cluster sastanak okupio je nastavno/administrativno osoblje sa Univerziteta Crne Gore koji su učestvovali u ključnoj akciji 1 „Međunarodna kreditna mobilnost” u okviru programa Erasmus+.

Cilj ovog cluster sastanka je sticanje uvida u ishod sprovedenih mobilnosti nastavnog/administrativnog osoblja i njihov uticaj na izgradnju kapaciteta pojedinaca i izgradnju kapaciteta ustanova visokog obrazovanja kroz unapređenje kvaliteta nastave i uvođenje novih nastavnih metodologija i praksi, kao i kroz unapređenje administrativnih kapaciteta ustanova.