Održan cluster sastanak Erasmus+ strukturnih projekata

Obavještavamo Vas da je, u organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, danas održan cluster sastanak Erasmus+ strukturnih projekata u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Ovaj sastanak je imao za cilj razmatranje dosadašnjih rezultata pomenutih projekata koji se sprovode u okviru ključne akcije 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja” programa Erasmus+.

Crna Gora je do sada ostvarila pravo na učešće u ukupno 4 strukturna projekta, a njihovo sprovođenje je naročito značajno jer ima uticaj na cjelokupnu reformu crnogorskog sistema visokog obrazovanja.

Sastanak je okupio koordinatore/lokalne koordinatore Erasmus+ strukturnih projekata, kao i predstavnike svih partnerskih ustanova u projektima na lokalnom nivou, odnosno predstavnike svih partnerskih ustanova iz Crne Gore.