Objavljeni rezultati selekcije Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju za 2019. godinu

Objavljeni su rezultati selekcije projekata za 2019. godinu u okviru konkursa za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Ukupno je odobreno 163 projekata, od kojih su 142 zajednička i 21 strukturnih.

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su zabilježile odličan uspjeh u pogledu prihvaćenih aplikacija u okviru poziva za 2019. godinu. Za finansiranje je izabrano ukupno devet projekata, čiji je ukupan budžet 6,6 miliona eura.

Univerzitet Crne Gore je koordinator tri novoodabrana projekta, dok u ostalima ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju kao partneri.

Univerzitet Crne Gore će koordinirati nacionalnim projektom “Podsticanje internacionalizacije na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje”, (IESP). U projekat su takođe uključeni Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kao i partnerski univerziteti iz zemalja Evropske unije: Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Kadizu i Asocijacija univerziteta azurne obale.

Univerzitet Crne Gore će takođe koordinarati nacionalnim projektom “Reformisanje stranih jezika na akademijama u Crnoj Gori”, (ReFLAME). U projektu učestvuju i Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran kao i EU partneri: Sveučilište u Zagrebu, Univerzitet u Varšavi i Univerzitet za strance u Peruđi.

Pored dva nacionalna projekta, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore će koordinirati regionalnim projektom “Pravne klinike u službi osjetljivih grupa: Povećanje zapošljivosti studenata prava kroz praktično obrazovanje” (ENEMLOS). Pored Univerziteta Crne Gore u projektu učestvuju Vrhovni sud Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, Advokatska komora, Notarska komora, Centar za medijaciju i Komora javnih izvršitelja Crne Gore, kao i Univerzitet u Prištini, Univerzitet Kadri Zeka u Gnjilanu, Univerzitet Haxhi Zeka u Peći, Advokatska komora Kosova i Osnovni sud u Gnjilanu. U projektu takođe učestvuju partneri uz zemalja Evropske unije: Regent univerzitet iz Londona, Sveučilište u Zagrebu i Udruženje pravnih klinika Poljske.

U preostalih šest projekata ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su uključene kao partneri. Projekti pokrivaju različite oblasti, kao što su: održivi razvoj, poljoprivreda, ekologija, preduzetništvo i saradnja univerziteta i privrede i geoinformatika

Projekti koji će se realizovati na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori u naredne tri godine su:

  1. “Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning”, (IESP)
  2. “Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries” (BLUEWBC)
  3. “Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning” (VIRAL)
  4. “Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro”, (ReFLAME)
  5. “Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs” (ECOBIAS)
  6. “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity” (KnowHub)
  7. “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics” (GEOBIZ)
  8. “Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students Through Practical Education” (ENEMLOS)
  9. “Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans” (BKSTONE)

Lista svih izabranih projekata u konkursu za 2019. godinu je dostupna na sljedećem linku