Objavljeni odgovori na najčešće postavljena pitanja povodom pandemije COVID-19

Obavještavamo Vas da je Evropska komisija objavila odgovore na najčešće postavljena pitanja povodom novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 koja ima direktan uticaj na dalji tok implementacije svih aktivnosti u okviru programa Erasmus+.

Odgovore možete pronaći na sljedećem link-u:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en

 

Na sledećim linkovima možete pročitati razmatranja određenih članova našeg Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE tim) povodom novonastale situacije:

prof. Danilo Nikolić, Higher Education Reform Expert

prof. Radovan Stojanović, Higher Education Reform Expert

Mubera Kurpejović, Higher Education Reform Expert

Sara Arianna Serhatlić, Higher Education Reform Expert