Objavljene publikacije o informacionoj pismenosti u okviru Tempus projekta RINGIDE

Kao jedan od rezultata projekta TEMPUS-1-2011-1-IE-TEMPUS-JPHES "Razvoj informatičke pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana", objavljene su dvije publikacije u oblasti informa

Kao jedan od rezultata projekta TEMPUS-1-2011-1-IE-TEMPUS-JPHES “Razvoj informatičke pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana”, objavljene su dvije publikacije u oblasti informatičke pismenosti. Publikacije su dostupne u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta Crne Gore:

Piši pravilno  – Vodič za Harvardski („autor-datum“) sistem navođenja referenci – http://phaidra.cis.ac.me/o:492

Smjernice za obuku predavača/praktičara u oblasti informacijske pismenosti – http://phaidra.cis.ac.me/o:506

štampani primjerci istih su dostupni u svim bibliotekama Univerziteta Crne Gore kao i u Univerzitetskoj biblioteci.