Objavljena publikacija HERE tima “Reforms Inside”

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je crnogorski Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts Team), u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori objavio publikaciju pod nazivom “Reforms Inside“, koja se odnosi na razmatranje određenih tema u visokom obrazovanju. Publikacija takođe sadrži tekstove o ciljevima i rezultatima projekata odobrenih u okviru ključne akcije 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja” programa Erasmus+, a koje sprovode istaknuti predstavnici crnogorske akademske zajednice.

Publikacija je dostupna na sledećem link-u: Publikacija HERE tima