Obavještavamo Vas da je 4. novembra 2011. godine objavljen peti konkurs za projekte u okviru Tempus programa. Rok za prijavljivanje projekata je 23. februar 2012. godine.

Kao i u prethodnim konkursima postoje dvije vrste akcija za koje se može aplicirati. To su: zajedniči projekti i projekti strukturnih mjera, u okviru kojih se mogu finansirati nacionalni i regionalni projekti. Prilikom prijave važno je obratiti pažnju na nacionalne i regionalne prioritete koji su definisani za projekte u okviru ovog konkursa. Elektronska forma aplikacije zajedno sa ostalom pratećom dokumentacijom  dostupna je na web site-u Izvršne agencije (EACEA).

         Detalje o postupku i načinu načinu prijavljivanja,kao i nacionalne i regionalne prioritete možete pronaći u Vodiču za apliciranje i na web stranici  Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).