Objavljen konkurs za stipendije u okviru Erasmus Mundus projekta SIGMA Agile

Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za stipendije u okviru Erasmus Mundus projekta SIGMA Agile, kojim koordinira Univerzitet u Varšavi.

Ukupno će biti dodijeljeno 6 stipendija za mobilnost na dodiplomskim, master, doktorskim i postdoktorskim studijama. Stipendije za nastavno osoblje nijesu predviđene u ovom konkursu, kao ni stipendije za cijele studije (full degree). Ovaj konkurs namijenjen je isključivo studentima iz zemalja Zapadnog Balkana. Konkurs je namijenjen uglavnom za ciljnu grupu 3 (TG3), tj. studente koji su u posebno teškim situacijama iz socijalnih i političkih razloga: 1) koji imaju status izbjeglica ili korisnika azila (međunarodnog ili u skladu sa nacionalnim propisima zemlje prijema) ili 2) može biti dokazano da su oni bili objekat neopravdanog isključenja sa fakulteta na rasnoj, etničkoj, vjerskoj, političkoj, polnoj ili seksualnoj osnovi ili 3) pripadnici urođeničke populacije koja je ciljna grupa posebne nacionalne politike ili IDPs (interno raseljenih lica). Dio stipendija će takođe biti dodijeljen studentima iz ciljne grupe 1 (TG1) sa univerziteta koji su bili najslabije zastupljeni (Univerzitet u Vlori, Univerzitet u Skadru, Dzemal Bijedić Univerzitet u Mostaru i Univerzitet u Bihaću).

Sve detaljne informacije o konkursu su dostupne na web stranici projekta www.sigma.uw.edu.pl.

Konkurs je otvoren do 26. aprila 2016. godine do 14h. Prijave se podnose online preko web stranice projekta.

Instrukcije o apliciranju su ostupne na linku http://portal.uw.edu.pl/web/sigma/how-to-apply.