Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2016. godinu

Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ pograma za 2016. godinu. Tekst konkursa i programski vodič su dostupni na zvaničnoj web stranici Erasmus programa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm Ovim su pozivom obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja (rok za podnošenje prijava: 2. februar 2016 godine)

Mobilnost pojedinaca u području mladih 2. februar i 4. oktobar 2016. godine)

Zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus (18. februar 2016. godine)

Događaji velikih razmjera evropske volonterske službe (1. april 2016. godine)

Ključna aktivnost 2 (KA2) – saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (26. april 2016. godine)

Strateška partnerstva u području mladih (2. februar 2016. godine i 4. oktobar 2016. godine)

Koalicije znanja, koalicije sektorskih vještina (26. februar 2016. godine)

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja (10. februar 2016. godine)

Jačanje kapaciteta u području mladih (2. februar 2016. godine i 1. jul 2016. godine)

 

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka u području mladih (2. februar, 2 april i 4. oktobar 2016. godine)

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre Jean Monnet, moduli Jean Monnet, centri izvrsnosti Jean Monnet, podrška uduženjima, mreže Jean Monnet, projekti Jean Monnet (25. februar 2016. godine)

Sport

Zajednička partnerstva (21. januar i 12. maj 2016. godine)

Mala zajednička partnerstva (12. maj 2016. godine)

Neprofitni evropski sportski događaji (21. januar i 12. maj 2016. godine)

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće države mogu u potpunosti učestvovati u aktivnostima programa Erasmus+: 28 država članica Europske unije, zemlje EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška), države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslovenska republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih zemalja. Pogledajte vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o oblicima učešća.

Ukupan budžet za ovaj konkurs Erasmus+ programa iznosi oko 1 871,1 milona eura

Za detaljne informacije o podnošenju prijava i uslovima učešća u projektima  pogledajte vodič programa Erasmus+.