Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za projekte u okviru Erasmus Mundus programa. Rok za podnošenje aplikacija za sve tri akcije je 30. April 2012. godine do 12:00h po srednjeevropskom vremenu. Aplikacije se kao i do sada po

Aplikacije za Akciju 1 zajedničke master i doktorske programe se podnose elektronskim putem, za koje će aplikaciona forma aplikacije biti dostupna od februara 2012. godine.

U okviru ove akcije biće izabrano 15 novih master programa i 10 novih doktorskih programa. Aplikacije za Akciju 2 Erasmus Mundus partnerstva se podnose poštom. Ukupan budžet za Akciju 2 u ovom konkursu je 170, 640 miliona eura, a predviđeno je ukupno 6.210 tokova mobilnosti.

U okviru Akcije 3 u konkursu za 2012. Godinu biće izabrano 6 projekata. Ukupan budžet rezervisan za kofinansiranje projekata u okviru ovog konkursa je 1,5 miliona eura. Iznos granta će varirati u zavisnosti od veličine projekta (obično između 100 000 i 350 000 eura). Visina granta Agencije ne može preći 75% ukupnih prihvatljivih troškova.Aplikacije za Akciju tri se takođe podnose poštom.

 Sve detaljnije informacije o konkursu su dostupne na zvaničnoj web stranici Erasmus Mundus programa.