Objavljen drugi konkurs za projekte Međunarodne kreditne mobilnosti sa zemljama Zapadnog Balkana

Obavještavamo Vas da je 11 Erasmus+ Nacionalnih Agencija objavilo drugi konkurs za 2016. godinu za projekte Međunarodne kreditne mobilnosti sa zemljama Zapadnog Balkana. Ukupan budžet koji je na raspolaganju za ovaj konkurs je 3.3 miliona eura, koji će finansirati oko 820 odlaznih i dolaznih mobilnosti sa zemljama Zapadnog Balkana. Konkurs će trajati do 15. septembra 2016. godine u 12h.

Sve ustanove visokog obrazovanja mogu učestvovati u konkursu, uključujući one koje su već obezbijedile finansiranje projekata u prvom konkursu, kao i ustanove koje nijesu aplicirale ili su bile neuspješne.

Prijave za projekte, sa unaprijed definisanim brojem mobilnosti, podnose ustanove visokog obrazovanja iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. Projekti imaju bilateralni karakter – razmjena se odvija između dvije zemlje – jedne programske i jedne partnerske.

Informaciju o objavljenom konkursu možete pronaći na Erasmus+ web stranici https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160607-second-call-international-credit-mobility_en

 

Tačan iznos sredstava koji je dostupan za svaku od 11 programskih zemalja je naznačen u tabeli ispod.

Programska zemlja

Ukupan iznos sredstava

Belgija

€           513,769

Kipar

€           104,571

Danska

€           276,074

Estonija

€             93,550

BJRM

€               3,663

Island

€             74,557

Irska

€           250,000

Letonija

€               9,138

Malta

€             54,510

Holandija

€           664,402

Velika Britanija

€         1,498,008