Obavještavamo vas da je objavljen četvrti konkurs za projekte u okviru Tempus IV programa. Rok za prijavljivanje je 15. februar 2011.

Obavještavamo vas da je objavljen četvrti konkurs za projekte u okviru Tempus IV programa.

Rok za prijavljivanje je 15. februar 2011.

Detalje o načinu prijavljivanja, možete naći u samom tekstu Konkursa. Prilikom prijave važno je obratiti pažnju na nacionalne i regionalne Tempus prioritete za četvrti konkurs Tempus projekata.

Novi e-formular zajedno sa ostalom pratećom dokumentacijom biće dostupan na web site-u Izvršne agencije (EACEA) i Nacionalne Tempus kancelarije do decembra 2010.

Sve detaljnije informacije možete na naći na web site-u EACEA.