Obilježen početak Erasmus+ projekta “Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori”

U svečanoj sali Filološkog fakulteta u Nikšiću, 12.-og i 13.-og decembra održan je početni sastanak na projektu “Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, koji kofinansira Evropska komisija u okviru programa ERASMUS +.

Početni sastanak, kome su prisustvovali crnogorski i evropski partneri, kao i predstavnici Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, otvorila je dekanka Filološkog fakulteta prof. dr Tatjana Jovović, a prisutnima se obratila i prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore prof. dr Nataša Kostić, ističući značaj ovog projekta.

Cilj ovog projekta jeste jačanje kapaciteta crnogorskih univerziteta u pogledu nastave stranih jezika na svim fakultetima, kako bi se na što bolji način odgovorilo zahtjevima tržišta rada u pogledu izražene potrebe za profesionalcima iz raznih oblasti koji se aktivno i efikasno služe stranim jezicima, a time i pojačale mogućnosti zaposlenja kadrova koji svoje visokoškolsko obrazovanje stiču u Crnoj Gori.

Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore realizovaće ovaj projekat u saradnji sa partnerima iz Crne Gore (Univerzitet Mediteran, Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete Crne Gore) i sa evropskim partnerima, koji su prepoznati kao vodeći eksperti u nastavi, testiranju i kreiranju nastavnih materijala iz oblasti stranih jezika: Univerzitet u Varšavi (Institut za primijenjenu lingvistiku), Sveučilište u Zagrebu (Filozofski fakultet – Centar za strane jezike) i Univerzitet za strance u Peruđi (Centar za jezičku evaluaciju i sertifikaciju).