Obavještavamo Vas da sjutra počinje četvrta edicija međunarodne proslave Erasmus+ programa koja traje od 15.-og do 17.-og oktobra. U Crnoj Gori, Erasmus dani se obilježavaju virtuelno preko raznih događaja organizovanih od strane naših korisnika programa, akademskih i neakademskih partnera, podržani i u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom Crne Gore.

Događaji su sledeći:

 

  1. “Promoting the benefits of institutional cooperation within Erasmus+ programme”

Sekretarijat Vlade Crne Gore, u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom organizuje prikazivanje kratkih snimljenih izjava sa lokalnim koordinatorima novoodobrenih projekata u oblasti Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, koje će biti objavljene tokom Erasmus dana na zvaničnim stranicama i društvenim medijima.

  1. “Participation results of Montenegro in Erasmus+ programme”

U saradnji sa EU info centrom i ADP-Zid, rezultati učešća Crne Gore u različitim akcijama programa Erasmus+ u oblasti visokog obrazovanja i mladih, biće predstavljeni u obliku dizajniranih grafikona koji će biti objavljeni na društvenim mrežama u toku ovih dana. Takođe, biće organizovan i  Instagram challenge sa učesnicima u mobilnosti u okviru ovog programa.

 

  1. “Erasmus+ Flashmob”

Univerzitet Crne Gore učestvuje u organizaciji virtuelnog “Erasmus+ Flashmob” iniciranog od strane University of Côte d’Azur iz Francuske. Ovaj Flashmob video će biti objavljen na društvenim mrežama pomenutog univerziteta 15.-og oktobra 2020. godine.

  1. Virtual panel conference “Participation possibilities of youth with disabilities in the Erasmus+ programme”

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u sklopu projekta EU4ME, organizuje online panel konferenciju u cilju promovisanja mogućnosti mladih sa invaliditetom u okviru programa Erasmus+, koja će se održati u petak, 16.-og oktobra s početkom u 10.00 časova posredstvom Zoom platforme.

 

  1. “Promoting the benefits of academic mobility”

Univerzitet Crne Gore organizuje promociju benefita učešća studentata i nastavnog osoblja u mobilnosti, putem sajta, Facebook-a, Instagram-a i Twitter-a. Izjave i fotografije o mobilnosti studenata i osoblja, kao i drugi podaci, biće objavljeni u okviru Erasmus dana, kako bi se studenti, ostali građani, mediji i kreatori politike upoznali sa istim.

  1. “Meet the project ReFlame – Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro”

Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore organizovaće promociju projekta ReFlame putem vebsajta, Facebook-a, Instagram-a i Twitter-a. Kratka video prezentacija o projektu će biti objavljena tokom Erasmus dana, kako bi studenti, ostali građani, mediji i kreatori politike mogli da saznaju više o projektu.

 

  1. “Erasmus Culture and Tourism Days”

Studenti Vatel Montenegro sa Univerziteta Donja Gorica podijeliće svoja iskustva o putovanjima, različitim susretima, upoznavanju novih kultura, drugačije tradicije, učenju stranih jezika, susretu sa drugačijim običajima.

 

 

Svi događaji su registrovani na mapi zvanične adrese Erasmus dana ( https://www.erasmusdays.eu/),   gdje možete pronaći detaljnije informacije o događajima i zvanične adrese web stranica, kao i društvenih mreža gdje se mogu pratiti događaji.