U 2017. godini se obilježava 30 godina postojanja Erasmus programa, najstarijeg EU programa u oblasti obrazovanja. Kako bi se obilježio ovaj jubilej, u zemljama korisnicama programa, kao i na nivou Evropskih institucija planiran je čitav niz događaja. Odlučili smo da ovaj značajan jubilej obilježimo i u Crnoj Gori, uzimajući u obzir da je Erasmus bio najznačajniji program EU koji je omogućavao mobilnost studenata i akademskog osoblja i da je danas dio Erasmus+ programa u kojem učestvuje i naša zemlja. Događaj će se održati 21. aprila 2017. godine sa početkom u 10h u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Od njegovog osnivanja 1987. godine, u Erasmus programu je učestvovalo više od 9 miliona ljudi. Realizovano je 4,4 miliona studentskih mobilnosti, 1,4 miliona razmjena mladih, 1,3 miliona učesnika u stručnom obrazovanju i obuci, 1,8 miliona mobilnosti nastavnika i mladih radnika, 100 000 evropskih volontera i 100 000 Erasmus Mundus mobilnosti nastavnika i studenata.

Od 2017-2020. godine Erasmus+ program će omogućiti mobilnost više od 2 miliona ljudi širom svijeta.

Agendu događaja možete preuzeti ovdje.