Nova Studija “Saradnja Univerziteta i privrede u Evropi”

Objavljena je nova studija Generalnog Direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije o vezi između visokog obrazovanja i privrede. Studija je sprovedena od strane Centra za nauku i istraživanje pri Univerzitetu Minster u Njemačkoj.

Kao prva studija ovakve vrste , ona pruža pregled trenutnog stanja razvoja saradnje između Univerziteta i privrede u zemljama članicama EU i identifikuje različite barijere za saradnju Univerziteta i privrede u Evropi. Studija objedinjuje 15 pojedinačnih studija slučaja  rađenih na Univerzitetu u Alborgu (Danska),  Autonomnom Univerzitetu u Madridu (španija), Babes Bolyai Univerzitetu u Klužu (Rumunija), Baltičkom Univerzitetu, Karlovom Univerzitetu u Pragu (ÄŒeška), Korvinus Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska), Katoličkom Univerzitetu u Luvenu (Belgija), Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu u Atini (Grčka), Slovačkom Tehnološkom Univerzitetu (Slovačka), Universite deTechnologie de Compeigne (Francuska), Univerzitetu Limerik (Republika Irska), Univerzitetu Portu (Portugal), Univerzitetu primijenjenih nauke (Austrija),  Univerzitetu u Suriju (Engleska) i Univerzitetu  Turku (Finska).

             Studiju možete preuzeti ovdje.