Neprofitni Evropski sportski događaji

Cilj ove akcije je da podrži:

  • Volonterizm u sportu;
  • Socijalnu inkluziju kroz sport;
  • Jednakost polova u sportu;
  • Fizičku akivnost za unapređenje zdravlja;
  • Implementaciju Evropske nedjelje sporta.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

U okviru neprofitnih Evropskih sportskih događaja, indikativna raspodjela budžeta za različite događaje je:

  • približno 30% za događaje za realizaciju Evropske nedjelje sporta;
  • približno 70% za događaje koji nijesu povezani sa Evropskom nedjeljom sporta (npr. u vezi sa volonterizmom u sportu, socijalnom inkluzijom kroz sport, jednakosti polova u sportu, fizičkom aktivnosti za poboljšanje zdravlja).

Četiri događaja okvirno treba da budu izabrana za implementaciju Evropske nedjelje sporta. Oni treba da su usmjereni na teme utvrđene za Evropsku nedjelju sporta (i to: obrazovanje, radno mjesto, sportovi na otvorenom, sportski klubovi, fitness centri).

Osam događaja okvirno koji nijesu povezani sa Evropskom nedjeljom sporta treba da bude izabrano. U vezi sa gore pomenutim temama (npr. volonterizam, socijalna inkluzija, jednakost polova, fizička akivnost za unapređenje zdravlja), najmanje jedan događaj treba da bude usmjeren na spoljašnju imenziju sporta (npr. sportska diplomatija) i najmanje jedan treba da bude usmjeren na ulogu “grassroots sport” u podršci ciljevima ove akcije (volonterizam, socijalna inkluzija, jednakost polova, fizička akivnost za unapređenje zdravlja).

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

 

Pronalaženje partnera i rezultati pojekata

https://sporttool.teamwork.fr/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/