Održana druga u nizu aktivnosti u okviru „Mjesec Evrope kroz program Erasmus+”

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizovala je danas drugu u nizu aktivnosti  u okviru događaja „Mjesec Evrope kroz program Erasmus+” pod nazivom “Uključivanje-povezivanje-osnaživanje”: Uloga mladih u demokratskom životu, zajedničkim vrijednostima i građanskom angažmanu”. Događaj je održan u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore, a usmjeren je na predstavljanje ali i razmatranje rezultata Erasmus+ aktivnosti podrške mladima i Erasmus+ rezultata izgradnje kapaciteta.

Erasmus+ je najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period od 2021. do 2027. godine istakla je Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

“Budžet koji je dodijeljen za sprovođenje ovog programa iznosi 26,2 milijarde eura. Ovo je gotovo dvostruko veći budžet u odnosu na prethodni ciklus programa (2014.-2020. godine). U fokusu novog ciklusa programa (2021.- 2027. godine) je inkluzija, zaštita životne sredine i digitalizacija, kao i promovisanje učešća mladih ljudi u demokratskom životu. Novi ciklus programa nudi veće mogućnosti kako za pojedince, tako i za organizacije” kazala je Drljević.

Ona je istakla da je današnji događaj prilika da se organizacije koje su se do sada bavile problemima mladih i imale projekte koje se tiču mladih povežu i ostvare bolju saradnju u narednom periodu.

“Pokušali smo da pozovemo sve one koji se na neki način bave mladima kako bismo mogli u najboljoj mjeri da iskoristimo mogućnosti koje Erasmus+ program nudi, a to je da se što više uključuju mladi u sve sfere društvenog djelovanja u demokratskom društvu, da kroz projekte saznaju šta su to evropske vrijednosti i da kroz neformalno obrazovanje  dobijaju one vještine koje su im zaista potrebne”.

Ovaj događaj u oblasti mladih realizuje Nacionalna  Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Asocijacijom za demokratski prosperitet Zid.

 

Sanda Rakočević , izvršni direktor ADP ZID-a podsjetila je da je ova organizacija kontakt tačka za Erasmus+ Youth in Action od 2005. godine.

“Od 2005. godine do danas uspjeli smo da kroz različite aktivnosti proširimo ovaj program i da veliki broj organizacija uključimo u samu pripremu, apliciranje, učestvovanje, realizaciju i donošenje benefita u Crnu Goru kroz ove programme”

Rakočević kaže da ovi programi za cilj imaju da mladi rade na razvoju mekih vještina koje će im u budućnosti pomoći na tržištu rada. “To nije jedini program. Danas imamo i program koji mladima omogućava da kroz program volontiranja mladi istestiraju sebe i vide da li mogu da žive bez porodice u nekom drugom ambijentu”.

Bojana Bulatović, programski menadžer Regionalne kancelarije za saradnju mladih, objasnila je ulogu i značaj ove kancelarije za osnaživanje aktivnog učešća mladih.

Predstavnica Ministarstva sporta i mladih Crne Gore Jela Jovanović istakla je da ovo Ministarstvo od svog osnivanja radi na unapređenju položaja mladih u državi.

“Radimo na jačanju institucionalnog okvira kroz osnivanje omladinskih servisa kojih trenutno ima deset na teritoriji Crne Gore, dok u Podgorici imamo Omladinski centar, a svi oni doprinose neformalnom obrazovanju mladih i njihovom ličnom usavršavanju.” kaže Jovanović.

Ona dodaje i da Ministarstvo, u saradnji sa lokalnim upravama, u planu ima i osnivanje omladinskih servisa u svim opštinama u Crnoj Gori.