Nacionalni prioriteti za projekte u okviru petog konkursa Tempusa IV

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore uz konsultacije sa Delegacijom Evropske komisije definisalo nacionalne prioritete za fx15 projekte u okviru pe

 fx15 Obavještavamo Vas da je Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore uz konsultacije sa Delegacijom Evropske komisije definisalo nacionalne prioritete za projekte u okviru petog konkursa Tempusa IV, koji će biti objavljen 18-og oktobra tekuće godine.

       Tabele sa prioritetima za zajedničke projekte, projekte strukturnih mjera kao i predmetne oblasti za projekte reforme kurikuluma možete pronaći ovdje.