Nacionalni prioriteti za projekte u okviru petog konkursa Tempusa IV

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore uz konsultacije sa Delegacijom Evropske komisije definisalo nacionalne prioritete za projekte u okviru petog konkursa Tempusa IV, koji će biti objavljen 18-og oktobra tekuće godine

       Obavještavamo Vas da je Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore uz konsultacije sa Delegacijom Evropske komisije definisalo nacionalne prioritete za projekte u okviru petog konkursa Tempusa IV, koji će biti objavljen 18-og oktobra tekuće godine.

      Ovdje možete pronaći tabele sa prioritetima za zajedničke projekte, projekte strukturnih mjera fx15 kao i predmetne oblasti za projekte reforme kurikuluma.