Obavještavamo vas da će se Nacionalni Erasmus + informativni dan održati 13. novembra u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 9.30.

Info dan biće prilika da se učesnici upoznaju s novinama predstojećih konkursa u okviru akcije izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničkih Erasmus Mundus master programa, kao i programa Žan Mone.

Info dan će biti prilika da se učesnici upoznaju i sa rezultatima  selekcije projekata u okviru konkursa za prethonu godinu.

Zato, toplo preporučujemo da uzmete učešća na Info danu, što se posebno odnosi na nove potencijalne korisnike programa.

Agendu info dana možete preuzeti na sljedećem linku