Nacionalna Erasmus + kancelarija

Nacionalna Erasmus + kancelarija (NEO) pomaže Komisiji, EACEA i vlasti partnerskih zemalja u implementaciji Erasmus + programa. NEO prati razvoj obrazovnih politika u patnerskim zemljama, posebno u oblasti visokog obrazovanja, i ukoliko je potrebno, i druge nivoe obrazovanja.

Pored EU Delegacije, NEO je focal point u zemlji za sve aktere, potencijalne predlagače projekata, korisnike i ostale zainteresovane strane po pitanju projekata EU saradnje u visokom obrazovanju.

Mandat koji imaju Nacionalne Erasmus + kancelarije po Erasmus + programu podrazumijeva praćenje, promociju, monitoring i diseminaciju u vezi sa svim aktivnostima Erasmus + programa u oblasti visokog obrazovanja koje su otvorene za partnerske zemlje.

Koordinator Nacionalne Erasmus+ kancelarije

Vanja Drljević
E-mail: vanjaerasmusplus@ac.me