Na Univerzitetu Adriatik održana informativna sesija o mogućnostima učešća u programu Erasmus+

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije danas je održana  informativna sesija Ohrabrivanje učešća Univerziteta Adriatik u Erasmus+ akcijama visokog obrazovanja” u okviru koje su predstavljene  mogućnosti učešća ustanova visokog obrazovanja u novom pozivu programa Erasmus+. Događaj je održan u prostorijama Akademije znanja u Budvi.

U okviru novog ciklusa programa poseban akcenat je stavljen na učešće institucija koje su manje zastupljene u programu.

Ova informativna sesija okupila je relevantne predstavnike univerzitetskih jedinica Univerziteta Adriatik kojima su predstavljene novine u okviru novog poziva za podnošenje prijedloga, a sesija je ujedno poslužila i kao prilika da se predstave ostvareni rezultati Crne Gore u okviru prethodnog poziva.

U poslednjem pozivu, Univerzitet Adriatik je dobitnik ukupno 4 projekta Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. U ovim projektima učestvuje u ulozi partnera Fakultet za saobraćaj, komunikaciju i logistiku Budva (3 projekta), kao i Fakultet za menadžment Herceg Novi (1 projekat).

Prezentacije sa informativne sesije su dostupne ispod:

ICM Erasmus+ Info day 2022

CB HE Erasmus+Info day 2022

Erasmus Mundus Action Erasmus+ Info day 2022

Jean Monnet Erasmus+ Info day 2022