Mreže

Žan Mone mreže predstavljajunovu Žan Mone akciju, čiji je cilj podsticanje stvaranja i razvoja međunarodnih konzorcijuma (ustanova visokog obrazovanja, Centara izvrsnosti, departmana, timova, individualnih eksperata, itd.) u oblasti studija Evropske unije.

Projekti Žan Mone mreža traju tri godine.

Oni doprinose sakupljanju informacija, razmjeni praksi, izgradnji znanja i promovisanju procesa Evropske integracije širom svijeta.

Ova akcija može takođe podržati unapređenje postojećih mreža pomaganjem posebnih aktivnosti, prije svega podsticanjem učešća mladih istraživača u temama u vezi sa EU.

Ovi projekti će biti zasnovani na jednostranim prijavama, usmjerenim na aktivnosti koje ne mogu biti uspješno postignute na nacionalnom nivou i zahtijevaće učešće najmanje pet partnerskih institucija (uključujući aplikanta) iz pet različitih zemalja. Njihov cilj je da preuzmu projekte koji imaju više multinacionalnu nego nacionalnu dimenziju.

Aplikacije za Žan Mone mreže se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.