Mogućnosti učešća mladih s invaliditetom u programu Erasmus+

Danas je u EU Info centru održan sastanak o mogućnostima učešća mladih s invaliditetom u programu Erasmus+.

U okviru ovog najvećeg programa Evropske unije, osobe sa invaliditetom imaju posebne povlastice prilikom studentskih razmjena i praksi, a na raspolaganju su im i dodatna finansijska sredstva kako bi mogli da u potpunosti učestvuju u programu.

S obzirom na činjenicu da do sada nema podataka da je neka osoba s invaliditetom iz Crne Gore koristila Erasmus+, cilj sastanka je da se studentima s invaliditetom na pravi način predstave sve mogućnosti koje su im na raspolaganju u okviru ovog programa.