Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+ održan i na Univerzitetu Crne Gore

Danas je u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, u okviru događaja Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori, održana četvrta u nizu aktivnosti pod nazivom “Ispričajte Vašu priču – šta nakon perioda mobilnosti? – Prevazilaženje izazova koji se odnosi na priznavanje kredita nakon povratka sa razmjene u okviru programa Erasmus+”.

Cilj ovog događaja, koji je okupio prodekane za međunarodnu saradnju sa svih univerzitetskih jedinica UCG-a, kao i studente koji su učestvovali u razmjeni bio je, kako i sam naziv kaže, razmatranje izazova koji se odnosi na priznavanje kredita po povratku sa razmjene u okviru programa Erasmus+, što predstavlja jedan od problema sa kojima se studenti mogu susresti nakon završetka perioda mobilnosti.

Događaj su otvorili prof. Vladimir Božović, rektor Univerzieta Crne Gore; Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije; kao i predstavnici Kancelarije za međunarodnu saradnju i Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Studenti koji su učestvovali u mobilnosti su sa prisutnima podijelili svoja iskustva po pitanju priznavanja kredita, a tokom samog događaja su razmatrana i moguća rješenja za neke od problema koji se tiču ove teme.

 

Prezentacije sa događaja možete pronaći ispod:

Overcoming the credit recognition challenges after Erasmus+ mobility period – Vanja Drljević, National Erasmus+ Office

Credit recognition after the mobility period – Ana Dragutinović, International Relations Office (UoM)