Ministarski sastanak Platforme za Zapadni Balkan o obrazovanju, nauci, istraživanju i inovacijama u Beogradu

U Beogradu je 3-4. juna 2019. godine održan osmi ministarski sastanak Platforme za Zapadni Balkan o obrazovanju, nauci, istraživanju i inovacijama. Sastanak je otvorio Mladen Šarčević, srpski ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i Tibor Navračić, evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

Jedna od tema sastanka bila je rano obrazovanje, ali i digitalizacija u obrazovanju, srednje stručne škole, priznavanje akademskih kvalifikacija i reformske aktivnosti u Regionu. Ministar prosvjet Crne Gore Damir Šehović je  predstavio cjelokupnu reformu crnogorskog obrazovnog sistema, poručivši da je potrebno dalje razmjenjivati iskustva na projektima finansiranim od strane evropskih fondova i drugih eksternih izvora finansiranja, koji su od velikog značaja za zemlje Zapadnog Balkana.

Ministar Šehović se tokom događaja sastao i sa direktorom Evropske trening fondacije Ćezarem Onestinijem, sa kojim je dogovoreno dalje jačanje saradnje u srednjem stručnom obrazovanju. Dogovorena je i podrška Fondacije u izradi strategije koja će se odnositi na srednje stručno obrazovanje. Evropska trening fondacija je agencija EU koja je fokusirana na razvoj stručnog obrazovanja, preduzetništva i digitalniih vještina.

Platforma Zapadnog Balkana za obrazovanje i nauku je pokrenuta 7. marta 2012. godine, prvim ministarskim sastankom u Danilovgradu, Crna Gora. Ciljevi Platforme su pomoć zemljama kandidatima i pružanje smjernica zemljama potencijalnim kandidatima za njihovo učešće u evropskom okviru saradnje i integraciji sa zemljama članicama EU.

Crnogorsku delegaciju na 8. ministarskom sastanku sačinjavali su predstavnici Ministarstva prosvjete i Nacinalne Erasmus+ kancelarije. Učešće crnogorske delegacije na ministarskom sastanku Platforme je od velikog značaja u smislu posvećenosti EU i međunarodnim standardima u oblasti obrazovanja, te pomoći u implementaciji novih politika i aktuelnih reformi.