Marie Skłodovska-Curie Action (MSCA) organizuje seminar na temu „EU-Zapadni Balkan: Obuka i mobilnost za istraživače i institucije“ koji će se u održati u online formi 24. i 25. marta 2021. godine.

MSCA je ključni instrument EU za doktorska i postdoktorska istraživanja i obuku, koji podržava razvoj karijere, mobilnost i obuku istraživača u svim fazama njihovog profesionalnog razvoja i usmjerenim fokusom na zaposlenje i preduzetništvo. Razvoj međunarodnih doktorskih programa i razvoj strateških partnerstava daje MSCA značajan  uticaj na univerzitete, istraživačke institucije i neakademske partnere.

Ovaj seminar ima za cilj da pruži pregled svih MSCA mogućnosti finansiranja u okviru novog okvirnog programa Horizon Europe, praktične obuke o svakoj od MSCA akcija kao i značajnu mogućnost umrežavanja sa učesnicima koji dolaze sa Zapadnog Balkana, ali i iz ostatka Evrope. Pored toga, učesnici seminara će imati priliku da se upoznju sa nacionalnim kontakt osobama MSCA za Zapadni Balkan i kakva vrsta podrške se obezbjeđuje.

Događaj će okupiti oko 250 učesnika koji uglavnom dolaze sa Zapadnog Balkana i iz ostatka Evrope: istraživači, zainteresovane strane za istraživanje i inovacije iz akademskog i neakademskog sektora, kao i predstavnici EU mreža aktivnih u regionu, MSCA saradnici i MSCA nacionalne kontakt osobe.

U nastavku je e-mail adresa za registraciju: MSCAWB2021@vo-europe.eu