Mala partnerstva saradnje

ERASMUS+: MALA PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Mala partnerstva saradnju omogućavaju organizacijama da:

  • razviju i obnove mreže;
  • povećaju svoje kapacitete da djeluju na međunarodnom nivou;
  • razmijene dobre prakse, supotstave ideje i metode u različitim oblastima povezanim sa sportom i fizičkom aktivnosti.

Mala partnerstva saradnju uključuju različite organizacije, kao što su javna tijela na lokalnom, reionalnom i nacionalnom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Mala partnerstva saradnje prije svega imaju za cilj:

  • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu;
  • Promovisanje Evropskih tradicionalnih sportova i igara;
  • Podršku mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija;
  • Zaštitu sportista, posebno najmlađih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti poboljšanjem uslova za treniranje i takmičenje;
  • Promovisanje obrazovanja kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj vještina.

Mala partnerstva saradnje treba da promovišu stvaranje i razvoj transnacionalih mreža u oblasti sporta. Mala partnerstva saradnje treba takođe da podstiču sinergiju između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika za promovisanje sporta i fizičke aktivnosti i da ističu izazove u vezi sa sportom.

Mala partnerstva saradnju treba da uključe najmanje jedan lokalni ili regionalni sportski klub. Ona uključuju najmanje tri organiacije iz 3 različite programske zemlje. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 5 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport